ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอบรม

  • อบรมคูปองครู 2559

    03 ก.ค. 2559 14:28:25

    หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคูปองพัฒนาครู เรื่อง “พัฒนากระบวนการสอน การคิดวิเคราะห์ และ...

ข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

  • ทุน สควค. ระดับปริญญาโท

    31 ม.ค. 2560 14:04:40

    เนื่องด้วย สสวท. คัดเลือกเด็กทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศา...

ข่าวทั้งหมด